Milion złotych – tyle potrzeba, by wymienić 100 łóżek szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka na nowe. Na stronie www.dołóżsiędołóżka.pl prowadzona jest zbiórka funduszy na zakup nowych łóżek szpitalnych dla Instytutu Matki i Dziecka.

Praca Fundacji Instytutu Matki i Dziecka skupiona jest wokół Instytutu Matki i Dziecka, placówki medycznej z blisko 70-letnią historią – mówi Dorota Kleszczewska, Prezes Fundacji – Kupujemy sprzęt medyczny, wspieramy finansowo remonty i pomagamy podopiecznym. W tym roku chcemy wymienić łóżka szpitalne na nowe. Bo łóżko to coś znacznie więcej niż mebel. W nim odpoczywamy, czytamy i, niestety, chorujemy. – dodaje.

Remontowane są kolejne oddziały Instytutu Matki i Dziecka, kupowane jest nowe wyposażenie medyczne, jednak łóżka pozostają te same. Dlatego też celem jest wymiana ich na nowe, by podnieść komfort zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Pacjentami Instytutu Matki i Dziecka są głównie dzieci, nierzadko spędzające w szpitalu długie tygodnie, gdzie łóżko staje się ich całym światem.

Instytut Matki i Dziecka jest ośrodkiem o trzecim stopniu referencyjności w dziedzinie perinatologii oraz ośrodkiem badawczym i opiniotwórczym. Zapewnia ochronę zdrowia Matek i Dzieci na każdym etapie ciąży i dzieciństwa.


 

Oliwia Gissel
Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
696 992 591 // oliwia.gissel@imid.med.pl