Polska powiela w szybkim tempie zjawiska znane w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak USA, czy Europa Zachodnia.  W ostatnich 20 latach w Polsce dwukrotnie wzrosła liczba dzieci z nadmierną masą ciała, ich liczba stanowi obecnie w zależności od grupy wiekowej od ok. 15%  do nawet 30% u dzieci  w wieku dojrzewania. U co czwartego spośród dzieci z nadwagą stwierdza się  cechy otyłości, co stanowi już nie tylko problem estetyczny, ale jest czynnikiem ryzyka rozwoju wielu groźnych chorób, tym bardziej, że otyłość u nastolatków wiąże się z kilkunastokrotnie większym ryzykiem otyłości w wieku dorosłym. 

Przyczyny otyłości u dzieci i młodzieży

Przyczyny otyłości sprowadzają się do zaburzenia równowagi między spożywaną ilością pokarmów (kalorii), a ich spalaniem. Niewątpliwą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, ale również istotne znaczenie mają w tym przypadku nieprawidłowe nawyki żywieniowe w rodzinie. Problem zaczyna się bardzo wcześnie, zwykle w wieku kilku lat, gdy w wyniku przekarmiania, nieprawidłowej diety z dużą ilością słodyczy, w późniejszym wieku też tłuszczy, zbyt małej ilości warzyw i owoców w diecie oraz niskiej aktywności fizycznej, dochodzi do odkładania nadmiaru kalorii w tkance tłuszczowej, co na przestrzeni lat prowadzi do nadwagi, a następnie do otyłości.

Zagrożenia zdrowotne związane z otyłością u dzieci

Rosnąca  liczba otyłej młodzieży oraz zagrożenia związane z nadwagą stają się problemem społecznym i medycznym w Polsce, stąd coraz większy nacisk na profilaktykę polegającą na właściwych zaleceniach dotyczących utrzymania równowagi pomiędzy spożyciem kalorii i ich wydatkowaniem, promowaniu  prawidłowych zasad odżywiania i aktywnego stylu życia już od najmłodszych lat. Jednym z takich działań jest akcja Ministerstwa Sportu „Stop zwolnieniom z WF-u” mająca na celu ograniczenie nieuzasadnionych zwolnień z zajęć WF w szkole i poprzez to zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Kolejnym działaniem ma być zapowiadane ustawowe  wyeliminowanie ze szkolnych sklepików i stołówek niezdrowej żywności i kolorowych, słodkich, gazowanych napojów. Największą rolę jednak w zapobieganiu otyłości u dzieci mają rodzice, pod warunkiem, że sami dostrzegają ten problem.

Leczenie otyłości u dzieci

Dzieci ze stwierdzoną otyłością wymagają kompleksowego leczenia w specjalistycznych poradniach leczenia otyłości, w których mogą uzyskać pomoc lekarzy różnych specjalności. Leczenie otyłości jest trudne i wymaga motywacji, wsparcia ze strony otoczenia, opracowania indywidualnego programu leczenia i regularnej kontroli. W przypadkach bardzo zaawansowanych należy rozważyć wskazania do leczenia chirurgicznego prowadzącego do ograniczenia możliwości spożywania nadmiernej ilości pokarmów.