Polisy szkolne są jednym z najpopularniejszych produktów na polskim rynku. Chronią one przed finansowymi skutkami wypadków z udziałem dzieci.

Jakie świadczenia najczęściej przewiduje ubezpieczenie?

 • za nieszczęśliwe wypadki tj. wszelkiego rodzaju złamania, zwichnięcia, poparzenia, odmrożenia, ukąszenia itp.;
 • zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • świadczenie związane ze śmiercią.

Jakie świadczenia może przewidywać ubezpieczenie?

 • zasiłek dzienny w przypadku czasowej niezdolności dziecka do nauki;
 • zwrot kosztów przepisanych przez lekarza lekarstw i środków opatrunkowych;
 • zwrot kosztów wizyty lekarskiej/pielęgniarskiej;
 • zwrot kosztów prywatnych lekcji, jeśli dziecko nie może uczęszczać do szkoły.

Z każdym z wyżej wymienionych świadczeń związane są najczęściej limity kwotowe, dokładnie opisane w umowie ubezpieczenia.

Jak to działa?

Standardowa polisa szkolna jest wystawiana na rok i może obejmować również okres ferii i wakacji szkolnych. Ubezpieczenie może obowiązywać na terenie Polski lub być rozszerzone także na inne kraje. Wysokość ewentualnych świadczeń jest opisana w umowie, na bazie sumy ubezpieczenia, np.:

 • jeśli suma ubezpieczenia to 10 tys. zł, a umowa przewiduje wskutek poparzenia 20 proc. tej sumy, świadczenie w przypadku poparzenia wyniesie 2 000 zł;
 • jeśli suma ubezpieczenia to 30 tys. zł, przy tych samych warunkach świadczenie wyniesie już 6 000 zł.

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Najczęściej ubezpieczając swoje dzieci, rodzice korzystają z oferty grupowej przekazywanej za pośrednictwem szkoły. Warto pamiętać, że ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Rodzice mają prawo poprosić o dokładne warunki ochrony, sprawdzić możliwość rozszerzenia ochrony, jak również ubezpieczyć dziecko indywidualnie, poza ofertą przedstawioną za pośrednictwem szkoły.

Ubezpieczenie grupowe – kluczowe informacje:

 • oferowane jest poprzez szkoły;
 • zazwyczaj ma niższą cenę, dzięki czemu ochrona ta jest dostępna dla szerszej grupy rodziców. To jednak może wiązać się także z niższą sumą ubezpieczenia;
 • ma ustandaryzowany zakres ochrony, ale wystarczający dla większości dzieci.

Ubezpieczenie indywidualne – kluczowe informacje:

 • możemy je znaleźć w ofercie wielu firm ubezpieczeniowych sprzedających ubezpieczenia NNW lub na życie;
 • zastępuje ubezpieczenie oferowane przez szkołę lub może poszerzyć jego zakres i podwyższyć sumę ubezpieczenia;
 • zakres ochrony może być rozszerzony, a suma ubezpieczenia powiększona, w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziców.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Warto pamiętać o tym, aby przed decyzją o zakupie polisy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w szczególności z pozycją dotyczącą wyłączeń ubezpieczyciela od odpowiedzialności za wypadek dziecka. Do głównych należą:

 • wypadek miał miejsce po spożyciu środków odurzających lub alkoholu;
 • zdarzenie miało miejsce na skutek zatrucia się nikotyną;
 • wypadek wydarzył się w wyniku udziału w bójce, z wyjątkiem obrony koniecznej;
 • zdarzenie, do którego doszło w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.

Ubezpieczenie zazwyczaj nie obejmuje również szkód będących skutkiem chorób przewlekłych, jeżeli dziecko chorowało na taką chorobę już w momencie podpisania umowy.