Konferencja skierowana jest do wszystkich lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych.

Prelegentami spotkania będą najwybitniejsi eksperci z kraju i zagranicy.

Przygotowany program koncentrować się będzie wokół najbardziej aktualnych doniesień z obszaru:

• żywienia dzieci z chorobami układu pokarmowego – diagnostyki i ich leczenia,

• cukrzycy u dzieci, jej powikłań oraz nowoczesnych metod leczenia,

• diagnostyki oraz leczenie zaburzeń endokrynologicznych,

• nowoczesnej diagnostyki oraz postępów w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),

• nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób alergicznych u dzieci,

• możliwości wykorzystania postępów w immunologii przez lekarzy rodzinnych i pediatrów,

• szczepień u dzieci,

• chorób zakaźnych,

• postępów w diagnostyce i leczeniu chorób reumatologicznych u dzieci,

• problemów z zakresu zdrowia publicznego w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Celem spotkania jest praktyczne ujęcie prezentowanych zagadnień w kontekście codziennej praktyki klinicznej dla populacji dzieci i młodzieży.

Podczas sesji równoległych odbędą się dyskusje i prezentacje z zakresu problemów zdrowia publicznego.

Sesje z udziałem wykładowców zagranicznych będą odbywały się z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji:

• konferencja oferuje multidyscyplinarną i przekrojową wiedzę w „pigułce” w praktycznym jej ujęciu,

• wykłady wygłaszane będą przez wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych – zachęcamy do zapoznania się z programem,

• formuła spotkania gwarantuje możliwość interakcji z prelegentami, zadawania pytań oraz dyskusji,

• najciekawsze doniesienia przesłane przez Państwa Organizatorom konferencji, zostaną wyróżnione cennymi nagrodami książkowymi PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Konferencji: www.pediatria.rzeszow.pl oraz Biura Organizacyjnego www.grupamedica.pl

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy udziału w Konferencji.