Skip to main content
Home » Back to school » Finansowanie wydatków szkolnych
Back to school

Finansowanie wydatków szkolnych

Łukasz Piechowiak
Łukasz Piechowiak

Łukasz Piechowiak

Dyrektor Działu Analiz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Na co uważać przeglądając oferty pozabankowego kredytu konsumenckiego? Przede wszystkim należy dobrze się zastanowić, czy wydatki na tzw., „wyprawkę szkolną” koniecznie należy finansować z kredytu. Najlepszym rozwiązaniem jest zaoszczędzenie odpowiedniej kwoty z wyprzedzeniem. Ponadto należy dokładnie zaplanować budżet i priorytety zakupowe. Wbrew pozorom bardzo wiele pozycji na przygotowanej liście „niezbędnych zakupów” to często fanaberie, których nie warto finansować poprzez zaciągnięcie zobowiązania.

Staranne finansowanie budżetu jest prostsze niż się wydaje. Istnieje wiele sposobów kontroli wydatków. Rozwój technologii mobilnych sprawia, że darmowe zaawansowane narzędzia analityczne przedstawiane są w przystępnej formie za pośrednictwem aplikacji bankowych. Bieżąca kontrola wydatków pozwala ocenić możliwości finansowe, w tym możliwości zaoszczędzenia odpowiedniej kwoty pieniędzy. Warto korzystać z takich narzędzi – być może okaże się, że z niektórych naszych codziennych „niewinnych wydatków” możemy spokojnie zrezygnować.

Gdy nie jest to możliwe, to można przemyśleć skorzystanie z ofert dostępnych na rynku. Pierwszym wyborem powinien być bank, ale jeśli ktoś chce skorzystać z oferty pozabankowego kredytu konsumenckiego udzielanego przez instytucje pożyczkowe, to powinien w pierwszej kolejności ją zweryfikować pod kątem legalności. W drugim kroku istotny jest zastanowienie się nad wysokością zaciąganego zobowiązania i okresu, w jakim należy go spłacić. Nigdy nie wolno zaciągać pochopnie wysokich kredytów – tylko kwotę, która jest rzeczywiście potrzebna. W przypadku doboru okresu kredytowania – należy rozsądnie mierzyć siły na zamiary.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami instytucjami pożyczkowymi są tylko te firmy, które posiadają formę organizacyjną spółki z o.o lub s.a. Ponadto muszą posiadać co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego w całości pokrytego ze środków pieniężnych. Od 22 lipca 2017 roku w ramach Ustawy o kredycie hipotecznym przy Komisji Nadzoru Finansowego tworzony jest Rejestr Instytucji Pożyczkowych. Legalnie działająca instytucja pożyczkowa udziela kredytu konsumenckiego, który regulowany jest stosowną ustawą. Restrykcyjnie ogranicza ona m.in. koszty takiego kredytu (odsetkowe i pozaodsetkowe), warunki odstąpienia od umowy oraz obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta.

Oznacza to, że konsument korzystający z oferty instytucji pożyczkowej jest chroniony na wielu płaszczyznach, dlatego zanim skorzystamy z oferty pożyczkodawcy w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy działa ona w sposób legalny. Wszystkie niezbędne informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Instytucje pożyczkowe nie żądają zabezpieczenia kredytu np. na nieruchomości. Należy stanowczo unikać tego typu ofert.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza instytucje pożyczkowe udzielające kredytu konsumenckiego w Internecie. Wszystkie spełniają kryteria ustawowe. Na stronie internetowej Związku można sprawdzić listę Członków.

Next article