Zdrowie dziecka 3
Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna
W dniach 24-26 maja 2018 r. odbędzie się w Rzeszowie Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna.
Zdrowie dziecka 3
Mamo, czy ja umrę?
Ciężka choroba dziecka, zwłaszcza nieuleczalna, stawia rodzinę w obliczu wielu wyzwań. Trudnościom związanym z fizyczną opieką nad chorym dzieckiem towarzyszą liczne problemy natury psychologicznej.