Home » Rozwój dziecka 2 » Dzieci i Internet – dobre połączenie?
Rozwój dziecka 2

Dzieci i Internet – dobre połączenie?

Wulgaryzmy, przemoc, pornografię czy gry i aplikacje nieodpowiednie do wieku. Starszych dzieci może dotyczyć także cyberprzemoc i seksting. Warto, aby rodzice i opiekunowie wiedzieli, jak wspierać najmłodszych internautów. Z pomocą przychodzi poradnik bezpiecznego Internetu od Fundacji Orange.

Dziecko wobec niebezpieczeństw w Internecie 

Aż 1/3 nastolatków obawia się, że ktoś będzie ich obrażał w sieci, dlatego warto uświadomić dzieciom, jak unikać zagrożeń oraz jak reagować na cyberprzemoc. Ta wiedza jest niezwykle ważna, ponieważ ponad 30 proc. dzieci (10-15 lat) spędza w sieci 1-2 godziny dziennie. 13 proc. deklaruje od 2 do 4 godzin na dobę – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Niebezpieczne znajomości internetowe oraz przemoc przy użyciu nowych mediów to jedne z poważniejszych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci. Często nie zdają sobie sprawy, jak poważne może mieć to konsekwencje. Dużą rolę odgrywają rodzice, którzy mogą nauczyć młodych kilku ważnych zasad ochrony online, ale w tym celu potrzebują informacji i porad, bo wielu z nich wychowywało się w świecie bez Internetu i nie zawsze nadążają za nowinkami. – mówi Ewa Krupa, prezeska Fundacji Orange.

Przemoc rówieśnicza z użyciem Internetu i technologii może przejawiać się w postaci publikowania ośmieszających filmów lub zdjęć, wulgarnych komentarzy, nękania SMSami i w mediach społecznościowych. Młody człowiek może być ofiarą, świadkiem, a zdarza się, że także sprawcą krzywdzących zachowań.

Powody cyberprzemocy są zwykle zbliżone do tych, które sprawiają, że młodzi ludzie są sprawcami tradycyjnej przemocy. Zresztą sprawcy przemocy offline i online to zwykle te same osoby. Kiedy bliżej przyglądamy się przyczynom w konkretnej klasie, to powody często powiązane są z problemami znanymi wszystkim z dzieciństwa – także tego bez Internetu. Stosowanie technologii do realizacji działań agresywnych często pogarsza sytuację ofiary. Szczególnie wtedy, kiedy działania sprawców związane są z publikacją jej wizerunku. – mówi dr hab. Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, badacz edukacyjnych aspektów Internetu.

Co mogą zrobić rodzice?

Dorośli nie zawsze wiedzą, jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z Internetu i technologii, i jak chronić najmłodszych przed ryzykiem.

Wielu rodziców czuje, że nie nadążają za tym, co ich dzieci robią, kiedy mają w ręce smartfon czy tablet. Dlatego warto poświęcić czas i uwagę na to, by pomóc dziecku mądrze i ostrożnie korzystać z sieci – tak jak uczymy je przechodzenia przez ulicę. – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci, nie wystarczy pilnować czasu, jaki spędza z technologiami. Ważne jest też to, jak ten czas spędza. Warto, aby rodzic swoje działania dostosował do wieku dzieci – w przypadku młodszych (przedszkole, szkoła podstawowa) wskazana jest kontrola i ciągłe towarzyszenie dziecku w korzystaniu z Internetu, a wśród nastolatków, w czasach mobilnego Internetu, jest to utrudnione lub niemożliwe. Dorośli mogą czerpać wiedzę o ryzykownych zjawiskach w sieci i o tym, jak przygotować najmłodszych do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych uczestnicząc w kursie „Bezpiecznie Tu i Tam”. Kurs dostępny jest bezpłatnie pod adresem: http://www.fundacja.orange.pl/kurs. Dzięki niemu rodzic pozna rodzaje zagrożeń, na które może natknąć się młody internauta, sposoby zabezpieczeń, a także porady i wskazówki o tym, jak nauczyć dziecko przestrzegania ważnych zasad w kontakcie z technologiami.


Fundacja Orange dba o bezpieczeństwo dzieci w internecie, rozwija kompetencje cyfrowe młodzieży i mieszkańców małych miast i wsi. Zapewnia Internet i technologie w rejonach zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Została stworzona w 2005 roku przez Orange Polska S.A. do realizacji celów społecznie użytecznych. W swoje działania angażuje 3 tys. wolontariuszy z Orange. Więcej: www.fundacja.orange.pl.

Next article