Home » Rozwój dziecka 2 » Problem w rozmiarze XXL
Rozwój dziecka 2

Problem w rozmiarze XXL

dr n.med. Alicja Karney
Pediatra, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia, Instytut Matki i Dziecka

Otyłość to przewlekłe zaburzenie, spowodowane brakiem równowagi między poborem a wydatkowaniem energii. Rozwój otyłości jest procesem długotrwałym, w którym rolę odgrywają predyspozycje genetyczne i czynniki środowiskowe, a najważniejsze to zła dieta i brak aktywności fizycznej, do której przyczyniają się: zbyt częste korzystanie ze środków transportu, ograniczenie spontanicznej aktywności fizycznej oraz nieograniczony dostęp do telewizora i komputera. Na rozwój otyłości wpływ ma łatwy dostęp do wysokokalorycznej żywności oraz zwiększanie objętości posiłków, nieregularność spożywania posiłków i podjadanie kalorycznych przekąsek. Rozwojowi otyłości sprzyjają także sytuacje stresowe i problemy emocjonalne. Mogą prowadzić do tzw. „zajadania problemów”. Gdy dziecko przeżywa trudności, jedzenie traktuje jako pocieszenie. Okres dzieciństwa jest istotny w rozwoju otyłości. Większość pulchnych niemowląt, zwłaszcza karmionych mlekiem matki, traci zwykle nadmiar tkanki tłuszczowej około drugiego roku życia, bowiem wówczas zwiększa się ich aktywność ruchowa. Około szóstego ro- ku życia dochodzi do ponownego przyrostu tkanki tłuszczowej, tak zwanej „otyłości z odbicia”. Im wcześniej ona nastąpi, tym większe jest prawdopodobieństwo otyłości w przyszłości. U otyłego przedszkolaka prawdopodobieństwo zostania otyłym dorosłym jest ponad czte- rokrotnie większe niż u jego rówieśników o prawidłowej masie ciała.

Rodzina ma bardzo duże znaczenie w rozwoju otyłości, 70 proc. dzieci, których rodzice są otyli, również jest otyła. Ponadto, otyli rodzice często nie uważają otyłości dzieci za problem. Podstawą leczenia jest zmiana sposobu żywienia całej rodziny, zwiększenie aktywności fizycznej i wsparcia psychicznego dla dziecka.

Instytut Matki Dziecka zajmuje się problematyką otyłości u dzieci i młodzieży od wielu lat. Niedawno został wydany poradnik dla rodziców: „Otyłość u dzieci i młodzieży”(do pobrania ze strony Instytutu). To kompendium wiedzy o otyłości, jej przyczynach, zagrożeniach oraz porady dotyczące prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Poradnik ma pomóc otyłym dzieciom i nastolatkom w walce z otyłością.

Next article